Monomateriálové obaly

Vytváříme budoucnost v každém obalu

V mnoha oblastech flexibilních obalů jsou používány vícemateriálové lamináty, které jsou v Evropě považovány za nerecyklovatelné. Naše nabídka zahrnuje recyklovatelná obalová řešení s použitím polypropylenových (PP) a polyethylenových (PE) fólií. 

Monomateriálové obaly představují moderní a udržitelný přístup k obalovým potřebám, který klade důraz na jednoduchost a snadnou recyklaci. Tato inovativní technologie využívá jediný druh materiálu, což zjednodušuje proces recyklace a minimalizuje environmentální dopady.

Použití jediného druhu materiálu umožňuje snadnější návrh a produkci obalů, což může vést k větší efektivitě výrobního procesu a nižším nákladům.